<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <% Option Explicit %> <% DIM strComments, Mailer, checker, checkString, strTarih, strYer, strSahibi, strDuzenleyen, strSaatler, strKonu, strDil checker = Request.Form("checker") if checker= "true" then checkString = "true" strTarih = request.form("tarih") strYer = request.form("yer") strSahibi = request.form("sahibi") strKonu = request.form("konu") strDuzenleyen= request.form("duzenleyen") strDil= request.form("dil") strSaatler= request.form("saatler") strComments =request.form("teklifIsteyen") strComments = Replace(strComments, VbCrlf, "
" & VbCrlf) Set Mailer =Server.CreateObject("CDONTS.NewMail") Mailer.From = "UKT Web Site Haberci " Mailer.Subject ="UKT Web Site - Toplanti Talep Formu:" Mailer.To ="ukt@ukt.com.tr, goknil.cem@gmail.com, galipdursun@gmail.com" Mailer.BodyFormat=0 Mailer.MailFormat=0 Mailer.Body = "UKT Web Site - Toplanti Talep Formu:" &"
" &"
" & _ "Tarih: " & strTarih &"
" & _ "Yer: " &strYer &"
" & _ "Saatler: " &strSaatler &"
" & _ "Konu: " &strKonu &"
" & _ "Toplantı Sahibi: " &strSahibi &"
" & _ "Duzenleyen: " &strDuzenleyen &"
" & _ "Dil: " &strDil &"
" & _ "Görüşler: " &strComments &"
" Else checkString = "false" End if %> UKT | Toplantı Talep Formu
Simultane çevirmen, simultane tercüman, simultane tercüme, ardıl çeviri konularında hizmet arıyorsanız UKT size çözüm sunabilir. Uluslararası Konferans Tercümanları Türkiye'nin ilk ve en köklü simultane çeviri şirketidir.
 

Teklif Talep Formu

<% if checkString = "false" then %>

Sayın Yetkili,

Simültane çeviri hizmeti gerektiren bir toplantı düzenlemek istiyorsanız, aşağıdaki formu doldurdup, "gönder" 'e tıkladığınızda, UKT, sizinle en kısa sürede iletişime geçecektir.

Toplantının Düzenleyicisi:
Toplantının Sahibi:
Konusu:
Tarihi: * (Gün/Ay/Yıl)
Yeri:
Saatleri:
Dilleri:

Teklifi İsteyen Kişinin Adı, Adresi ve Telefon Bilgileri:

 

<% Else Mailer.Send Set Mailer = nothing Response.Write("Mesajınız alınmıştır. En kısa sürede size geri dönüş yapılacaktır. Teşekkür ederiz.") End if %>

UKT A.Ş.

     
SMLTANE TERCUMANLIK HIZMETI GEREKTIREN BIR TOPLANTI DUZENLEMEK ISTIYORUM.
Eğer kaliteli çeviri; ya da en iyi çevirmen arayaşındaysınız UKT size hizmet vermekten gurur duyacaktır: UKT uluslararası standartlar olan AIIC ilkelerine uygun simultane tercümanlık çözümleri sunar.
Eğer kaliteli çeviri; ya da en iyi çevirmen arayaşındaysınız UKT size hizmet vermekten gurur duyacaktır: Tüm UKT tercümanları Türkiye Konferans Tercümanları Derneği üyesidir.
     
Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetler | Referanslar | Basında UKT | Çalışma Koşulları | Toplantı Sahibine Notlar | İletişim | Linkler